maandag 24 februari 2014

NIEUWE BAAN HOV-2 IN EINDHOVEN

Momenteel wordt een gedeelte van de nieuwe HOV-2 baan in Woensel-Oost in Eindhoven gebruikt.
Op de eerste foto lijn 21/22 van Nuenen naar Eindhoven ter hoogte van de Kennedylaan. De bus rijdt op eigen baan en hoeft niet lang te wachten bij het stoplicht.


Op foto twee de nieuwe lijn 404 van het Summa-College (het vroegere ROC) die nog niet aangesloten is op de nieuwe baan in de richting van Station CS. Deze lijn vervangt een deel van de oude lijn 4, die vroeger om de 7 ½ minuut reed. Lijn 404 gaat om het kwartier op onderwijsdagen vanaf het westelijk gebouw van de opleiding . Nadat een tweede bocht genomen is daalt de bus af naar de Kennedylaan en neemt het viaduct naar de Orpheuslaan en neemt zo studenten van de Fontysacademie en ziekenhuis Maxima mee. Wat betreft de oostelijke richting naar Nuenen is opvallend is dat lijn 404 niet doorgetrokken is naar de verderop gelegen opleidingen van de Summa en de Vrije School. Heleboel studenten kennen zo nog maar weinig de voordelen van de nieuwe HOV-2 baan. Alleen de lijnen 21/22 die wel op de baan rijden krijgen wel meer studenten. Op de voorgrond van de foto op de HOV-2 is de halte Mercuriuslaan.

Aanvulling:
Observatie van onze kant deze week gaf aan dat er ook bussen naar de eindhalte bij de Vrije School rijden en daar gebruik maken van de keerlus. Nagegaan wordt de komende tijd hoe de bussen van lijn 404 precies rijden.
Bus draait in op kleine keerlus bij eindhalte Summacollege


Eindpunt lijn 404 halte Summa-college
 Gesignaleerd is ook studentenbuslijn 184 op de nieuwe HOV-2 baan. Deze buslijn is op het traject van het noorden naar Station CS zowel gesignaleerd op de Kennedylaan als op de Muzenlaan. Lijn 404 is omgekeerd zowel gesignaleerd op de Kennedylaan als op de Muzenlaan. Het geeft met elkaar een wat rommelige organisatie van Hermes aan of van hun chauffeurs.

 Informatie reistijden en (op te roepen) kaart van lijn 404  klik hier.

(bijgewerkt op 14 maart 2014)

maandag 2 december 2013

KOMT HET OV IN DE STAD VERDER MET HET CITYPLAN “EINDHOVEN-OP-WEG”?

1. EINDHOVEN OP WEG?
Kort geleden boog de gemeenteraad zich over het plan EINDHOVEN OP WEG, hierin wordt een beeld tot 2045 geschetst van het verkeer in de binnenstad. Grote accenten worden gelegd op de voetganger en de fietser. Voor het openbaar vervoer is er feitelijk geen nieuws onder de zon. Het enige wat hierop van invloed kan zijn is dat het doorgaand autoverkeer via het centrum geweerd gaat worden. Verder is het voor het OV een herbevestiging van de bestaande praktijk.

Tot op heden is er een speciale baan gereserveerd voor het OV zowel voor het Noord-Zuid busverkeer beneden het spoor (aan de Oostelijke Binnenring) en het Zuid-Noord verkeer (aan de Westelijke Binnenring).

2. ONOPGELOST PROBLEEM
Maar in de plannen is een probleem niet opgelost: de bussen naar de richting Zuid-West Eindhoven/Veldhoven en verder hebben nu geen eigen busbaan en krijgen die in de nieuwe plannen ook niet. Voor de 6 betreffende buslijnen + 3 andere wordt de weg gedeeld met het normale autoverkeer. In de toekomst verdwijnt wel het doorgaande verkeer op dat gedeelte, waarbij tegelijk het aantal rijstroken van 2 teruggebracht wordt tot 1. Alleen het bestemmingsverkeer van auto's wordt nog toegelaten. Alhoewel dit wordt nu breed gedefinieerd, want hieronder valt ook het verkeer naar de parkeerplekken en -garages langs de route.

Het is zeer merkwaardig, dat er zo'n groot verschil bestaat tussen de theorie van het plan en de werkelijkheid zoals hierboven beschreven. B&W noch de gemeenteraad willen dit probleem erkennen en aanpakken. Het probleem blijft dus gewoon voortbestaan. En als er niets gebeurt tot 2045.

3. DE HELE OV-LIJN NAAR RICHTING VELDHOVEN ONDER DRUK
Kijken we wat breder naar de buslijnen naar richting Veldhoven, dan komt dit vervoersgebied steeds verder onder druk.

Allereerst door de beperking van de rijstroken in de binnenstad van twee naar één en de ruime uitleg van wat bestemmingsverkeer is. Dit zal ertoe leiden, dat de bussen richting Veldhoven te maken krijgen met druk autoverkeer en daardoor vertragingen in tijd.

Daarnaast heeft de route richting Veldhoven voor de buslijnen niet de status van een HOV-lijn, maar slechts van een doorstroomroute. Met als gevolg geen eigen baan, minder aantal bussen per uur en geen luxere bussen. Deze route moet concurreren met de HOV-lijn die in de toekomst moet gaan lopen van de High Tech Campus naar het Brainportgedeelte in Veldhoven en verder naar het noorden.

Op die Brainportlijn zullen aanmerkelijk minder reizigers te vervoeren zijn, dan die op de buslijnen naar Veldhoven en verder. De lijn naar Veldhoven kent op haar weg scholen, kantoren, winkelcentra, het Maxima-ziekenhuis en de ASML.

4. STAPELING VAN ONJUISTE BESLUITEN
Alles bij elkaar ziet het voor het OV naar de beschreven richting niet goed uit. De keuze die destijds gemaakt is om de lijn naar het Maxima-ziekenhuis te laten lopen als doorstromingsroute en niet als HOV-lijn is een onjuiste geweest. Daarop stapelt zich nu de onjuiste beslissing om voor deze lijn geen eigen busbaan in het centrum te hebben voor het Noord-Zuid gedeelte van de Westelijke Binnenring.

Is het hemd van Eindhoven nader dan de rok?
Je zou het haast gaan denken. Dergelijke besluiten leveren dus problemen voor het OV op in plaats van op te lossen. Nadelig in ieder geval voor reizigers naar Eindhoven Zuid/West, Veldhoven en verder richting Bergeijk en Reusel. En dit terwijl verwacht mag worden, dat beperking van het autoverkeer in het stadscentrum leidt tot meer reizigers voor het OV. En er dus gewerkt dient te worden aan een goede ontsluiting van het OV-verkeer.

Bij de foto: 
Links de busbaan voor bijna alle lijnen van het Zuiden naar het Noorden aan de Westelijke Binnenring. Rechts de bussen die afslaan voor richting Veldhoven en verder tussen het gewone verkeer. In de toekomst worden de rijstroken verminderd tot één en is er geen doorgaand autoverkeer meer. Grote kans op vertragingen voor het OV. 

Aanvulling 1:
In het plan EINDHOVEN OP WEG gaat men wat betreft de Binnenring uit van twee rijbanen, t.w. eén voor het busverkeer en één voor het autoverkeer. Beide in tegengestelde richting. En ja, helaas, een derde busbaan (die voor de lijn naar Veldhoven) zit er niet in.

  Zie ook eerdere weblogstukken:
(Voor het eigen alternatieve PLAN `EINDHOVEN BLOEIENDE STAD` klik hier
(Over de `vergeten` HOV-lijn naar Veldhoven, klik hier )

maandag 1 juli 2013

KROATIE DEEL VAN EUROPESE UNIE

Vanaf vandaag maakt Kroatië deel uit van de Europese Unie. Een belangrijk tramnet wordt zo aan Europa toegevoegd: de hoofdstad Zagreb kent een lijnennet van 116 kilometer verdeeld over 15 lijnen. Er zijn ook nog 4 nachtlijnen. Alleen in Osijek bestaat eveneens een tramnet van twee lijnen.
Op het filmpje een beeld van het tramgebeuren in Zagreb.

donderdag 4 april 2013

KIES REGIONALE OPLOSSING VOOR BEST ALS INTERCITYSTATION EN HET KOST U NIETS. Open brief aan wethouder Helms in Eindhoven


Geachte wethouder,

Bij de start van de werkzaamheden aan het station van Eindhoven heeft u weer een pleidooi gehouden voor een intercitystation in Acht. De NS zag daar tot nu toe niets in. Dan moet het weer op de agenda gezet worden. (klik hier voor bericht)

oud liedje
Ik had eerlijk gezegd verwacht dat u nog eens goed gekeken had naar die plek en met een beter plan gekomen zou zijn. Maar ja alles is vastgelegd in het plan voor Zuid-Oost Brabant. Ik verwachtte dat andere inzichten en mogelijkheden bij u zouden opborrelen.

weinig meerwaarde
Als u op de plaats van het onheil in Acht zou zijn geweest, dan kunt u niet ontkennen dat dit een desolate plek is. Een gebied waar bijna niemand woont, allemaal bedrijven. Een paar duizend mensen in Acht, waarvoor op zijn hoogst een halte voor de stoptrein gerechtvaardigd zou zijn.

Best als schot in de roosAndere oplossingen zijn toch ook mogelijk wethouder: waarom geen regionale aanpak met Best als noordelijk knooppunt met een intercitystation. Het heeft als meerwaarde boven Acht, dat het naast
reizigers voor de Airport een verzorgingsgebied heeft van zo'n 175.000 mensen. Lopend van Woensel, de Kempen, de Meijerij en zelfs Noord-België. Dit bleek toen Best tijdelijk als zo'n intercitystation functioneerde bij de werken aan de A2 enkele jaren terug. Reizigers uit al die gebieden namen Best als instapstation.

Zelfs officiële stukken van het Rijk geven aan dat er nauwelijks meer geïnvesteerd hoeft te worden in en rond het station. Alles is er: stationsgebouw, lange perrons, parkeerterreinen, buslijnen. En mocht het zover komen dan is de uitstraling beneden als die van een luxe Parijs metrostation. Wat wil je nog meer?

Shuttlebussen: 15 minuten reisvoordeel op een half uur 
Airport Eindhoven zal de eerste zijn die een Shuttlebus zal organiseren naar het vliegveld. En de tijdwinst die reizigers uit het Noorden voor de Airport hebben is 15 minuten t.o.v. de route via
Station Eindhoven CS. En vanuit Woensel kunnen snelbussen georganiseerd worden tussen Winkelcentrum Woensel en Station Best. Via de A2 ben je er zo. Dat geldt ook voor de mensen met een auto: het maakt niet zoveel uit of je nu naar Acht of naar Best moet. Zo hoeft geen ondergrondse parkeergarage in Acht aangelegd te worden. Best heeft een bovengrondse. Dat alles vormt een meerwaarde dat een mistroostig intercitystation in Acht nooit zal weten te bereiken. 


Innovatief naar Airport en Brainport Veldhoven per tram-trein 
Wilt u het wat duurder en innovatiever doen? Wat denkt u van een verbinding met een vernieuwende en innovatieve formule van een tram-trein (nog niet zo lang ontwikkeld in het buitenland)? Het rijdt als een trein van Best naar Acht en vandaar als een tram naar Airport Eindhoven tot voor het vliegtuig om het plastisch te zeggen.

Nog innovatiever voor deze regio lijkt me die tram-trein door te laten lopen naar Veldhoven tot aan het Brainportachtige Health Technology Park dat moet verschijnen bij het Maxima-Ziekenhuis.

Heeft Veldhoven eindelijk een volwassen spoorverbinding.

 
Tramlijn naar Airport Eindhoven
Lukt het allemaal niet met de spoorwegen en willen die alleen maar heel snel langs onze regio naar Limburg, Amsterdam en Alkmaar, wat let u om de huidige HOV-1 lijn naar Airport op te waarderen tot een tramlijn. Bijkomende voordelen: deze rijdt nog sneller dan de bus en kan veel meer reizigers meenemen. En voor de financiering kan de overheid met goed fatsoen niet achterblijven nadat de spoorwegen blijven afhaken.

CONCLUSIE: Best heeft alles en kost niets. Gebruik die EURO 20 miljoen voor iets nuttigs.
Nee, wethouder, blijven hangen aan het idee van Acht als intercitystation is toch iets uit de oude doos. Breek de oude afspraken open, stel de plannen bij en zet uw kaarten op Best als intercitystation!
Gebruik de gereserveerde EURO 20 miljoen voor Acht voor zinniger dingen.

Het voorjaar van de nieuwe ideeën en oplossingen breekt aan.

Wethouder wees creatief en vernieuwend het kost u ….. NIETS!

Drs. Adriaan de Haan, weblog TRAM IN EINDHOVEN
Eindhoven, 2013-04-02


AANVULLING OVER DE BEREIKBAARHEID VAN STATION BEST
De wegen in en rondom Best bieden geen belemmeringen voor de bereikbaarheid van Station Best als een toekomstig intercitystation. Via de wegen ten zuiden en westen van het dorpscentrum kan men zowel vanuit Airport Eindhoven als via Woensel (via de A2) op de wat grotere, asfaltwegen het station bereiken. Deze routes zijn altijd al door de verschillende bussoorten gebruikt: te weten de Willem de Zwijgerweg, Prins Bernhardlaan, Oirschotseweg, Erica, Oirschotsedijk, Spottersweg en Luchthavenweg. 

Ook is er voor de auto's een P+R terrein op station Best aanwezig.

Gezien de geringere verkeersdrukte op genoemde wegen is het de vraag of een speciale HOV-baan aangelegd moet worden. De daartoe bestemde gelden kunnen zo ook weer gebruikt worden voor acutere zaken.

(aanvulling op 2013-04-04)
Open brief is ook geplaatst op EINDHOVEN DICHTBIJ (klik hier) 


REAKTIE MINISTER VAN VERKEER IN 2014
In reaktie op het plan van de Gemeente Eindhoven voor een Intercitystation in Acht reageert de minister van Verkeer, Mevr. Schultz-van Hagen, dat er voorlopig geen intercitystation Acht komt. Wellicht dat dat wel gebeurt als de vervoersstroom zodanig verhoogd is, dat gekeken kan worden naar een sprinter-/stationsaansluiting. Als uiteindelijke datum wordt gedacht aan 2028. Eerst zal gewerkt worden aan een HOV-lijn met een knooppunt in Acht.
(Zie hier over het bericht in het Eindhovens Dagblad (klik hier en hier)
(aanvulling op 2014-11-18+19)


VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER HET PLAN TRAM-TREIN BEST-AIRPORT-VELDHOVEN: 
Plan tram-trein Airport Eindhoven

Achtergrond idee tram-trein Airport Eindhoven

Fotoreportage van de route tram-trein Airport Eindhoven

zaterdag 16 maart 2013

HOE “WINTERHARD” IS DE PHILEAS? HET BROERTJE ÉVÉOLE IN DOUAI EVENWEL NIETDat de bus wat later komt zoals de mevrouw aan het begin van het filmpje vertelt, dat zijn dingen, die kunnen gebeuren en die bij het leven horen. Anders wordt het als je bus helemaal niet meer kan komen, omdat die met een gat in de vloer in de garage staat en eerst gemaakt moet worden.

Dit gebeurt in de Noordfranse stad Douai waar minstens één voertuig onderworpen gaat worden aan een stevige reparatie. Het gaat om een voertuig wat in Nederland de “Phileas” heet en daar de “Évéole”. Dit is een van de punten, die toegelicht wordt in een persconferentie van 18 februari door de Bernard Burbau, directeur van het stedelijk vervoerbedrijf SMTD. 

In het filmpje van het plaatselijk weekblad L' Observateur du Douaisis dat ook op het internet verschijnt is de foto en de toelichting daarbij nogal duidelijk. De sneeuw is de boosdoener. Waarschijnlijk door opeenhoping van sneeuw onder de bus is een gat in de bodem van de bus ontstaan. De Évéole blijkt dus niet “winterhard” te zijn! (klik hier en kijk op het gedeelte 8'52” tot 10'00”)

Ook de Phileas niet “winterhard”?
Dit doet je afvragen hoe dat zit in Eindhoven met de Phileas? Want beide bussen, de Phileas en de Évéole, zijn gemaakt bij het Helmondse APTS wat onderdeel is van de VDL-groep. Hoe “winterhard” is dus de Phileas bij grote sneeuwval. Kan dat ook hier leiden tot gaten in de vloer? Dat vraagt om nader onderzoek.

Ook vallen bussen uit door een kapotte krukas een verschijnsel, dat in Eindhoven ook regelmatig is voorgekomen. (zie hier). Maar met een uitval van 4 of 5 bussen van de 10 Évéoles leidt dit ertoe dat de dienstregeling van dit vervoermiddel op de hoofdroute in de problemen komt. En die bussen kunnen niet zomaar vervangen worden door de normale, omdat ze op een aantal plekken stoppen, waar aan de linkerkant uitgestapt moet worden. Leiden is dus in last.

Software voor de geleiding
In Douai is tegelijkertijd nog veel meer aan de hand. Daar zijn nu ook problemen met de verdere ontwikkeling van de software voor de geleiding van de Évéole. Zoals bekend zou de Phileas een “tram” worden met geleiding vanuit de baan waarop hij rijdt. Dat is in Eindhoven nooit veel geworden, omdat (volgens Franse bron) “in de stad niet gegarandeerd kan worden, dat die bus stopt voor een rood licht”. De vorige Eindhovense wethouder Erik van Merriënboer heeft toen besloten dat er verder geen gebruik meer zou worden gemaakt van die geleiding. Daarmee wordt de “tram” in Eindhoven weer een bus.

Maar in Douai is men verder gegaan. Een gewone tram zou voor die stad te duur worden, vandaar dat alle kaarten op het nieuwe wondermiddel van LE TRAM, de Évéole, worden gezet. Probleem is dat de Franse overheid toestemming moet verlenen, wil dit nieuwe verkeersmiddel op de aangelegde busbanen mogen rijden. Het duurt tijden voordat op nationaal niveau met het onderzoek begonnen gaat worden.

In de tussentijd sluiten de gemeente Douai en APTS een akkoord om de software voor de geleiding verder te ontwikkelen. Door beide partners wordt elk voor EURO 9 miljoen geïnvesteerd.
Naast de APTS (met 15 medewerkers hiervoor) wordt ook het Britse bedrijf Altran met vestiging in Portugal en 55 ingenieurs voor deze klus in de arm genomen.

Maar dit Britse bedrijf heeft de handdoek in de ring gegooid zonder opgave van redenen. Hiermee vervalt dus de verdere ontwikkeling van de software voor de geleiding van de Évéole. En ook de kans dat de steun wordt verkregen van de Franse overheid om met die geleiding de bussen te gaan gebruiken als een “tram”. Het stedelijke vervoersbedrijf zit dus in de nesten. (klik hier 3e alinea)

Het vervoersbedrijf SMTD heeft dan ook aangekondigd, dat als APTS de bussen voor 31 maart niet in normale staat van dienst kan krijgen, dat ze dan het contract met dat bedrijf zal verbreken. (klik hier)

Ellende houdt niet op
In een voorlopig rapport heeft de regionale rekenkamer van de streek de vloer aangeveegd met de fouten, de meerkosten en het niet-respecteren van de procedure die in dit hele project door gemaakt zijn door het vervoersbedrijf (klik hier)
Al eerder heeft dit weblog de ontwikkeling rondom de Évéole in Douai bijgehouden. Zie daarvoor de volgende link (klik hier en scroll door tot de kop "DOSSIER: DE EVEOLE BIJ DE SMTD IN DOUAI"

Commentaar:
Het PHILEAS concept blijkt wat betreft haar geleiding niet te werken, noch in Eindhoven noch in Douai. In Eindhoven is een financiele ramp voorkomen, door vroegtijdig van die geleiding geen gebruik meer te maken. Douai ging dapper door, maar moet zo is aan te zien in het stof bijten en krijgt wellicht niet alles van haar investeringen terug. De belangrijkste softwareleverancier stopt ermee. Daarnaast is LE TRAM een gewone bus geworden, die niet “winterhard” is. 
Voeg daarbij het geharrewar over de opzet en de werking van het stedelijk vervoersbedrijf in Douai en je vraagt je wanhopig af hoe dit drama ooit positief zal kunnen eindigen.

AANVULLING:
OMROEP BRABANT: BIJ GLADHEID RIJDT ER GEEN PHILEAS IN EINDHOVEN
De wethouder heeft gereageerd op de vragen van de Eindhovense SP-fractie over de "winterhardheid" van de Phileas. Volgens Omroep Brabant wordt de Phileas binnengehouden omdat de achterkant van de bus beschadigd kan worden. Door de zwaarte van de motor treedt deze beschadiging op. De bus wordt via de achterste as aangedreven en de banden zijn smal.

Zie voor artikel van Omroep Brabant over de “wintervastheid” van de Phileas (klik hier)
Zie voor de vragen van de SP-fractie en de reactie van wethouder J. Helms (klik hier)

Eigen commentaar:
Hiermee wordt aangetoond, dat de Phileasbussen “luxe-paarden” zijn.
Bij de bushaltes kan men vermelden: “De Phileas rijdt alleen met mooi weer.”

(toevoeging aanvulling op 26 en 27 maart 2013)

dinsdag 19 februari 2013

PRAAG: MOOISTE TRAMSTATION (KOTAS) (1/5)

Het mooiste tramstation, dat ik ken ligt in de wijk Barrandov in het zuid-westen van Praag ten noorden van de Moldau. De woonwijk kent zo'n 20.000 inwoners en breidt nog steeds uit. Voor het vervoer van die mensen naar het centrum van Praag kwam een metro niet in aanmerking. Vandaar dat er een verlenging van een bestaand tramtraject kwam.
Maar er moest een tramviaduct gebouwd worden dat 478 meter lang is, 31 meter boven de grond uitsteekt en een helling kent van 6%. Daarnaast zijn er een aantal tramstations uitgevoerd in verschillende kleuren. De mooiste ervan is de blauwe (K Barrandov) : het kent een zwevende dakconstructie. Op dit traject rijden nu tramlijn 12 en 20 met een kwartierdienstregeling en lijn 14 om de 7 à 8 minuten. Aan dit hele project is gewerkt door Patrik Kotas, die hiermee zijn visitekaartje afleverde.
Op het filmpje wordt de rit gevolgd vanaf de achterruit. Duidelijk is dan het tramviaduct te zien.
Voor verder informatie zie ook het rechterkolom van deze website (3e en 4e alinea) waarin ook filmpjes aangeklickt kunnen worden van de tramrit overdag en 's avonds.
 


PRAAG: BOUW METROSTATION (KOTAS) (2/5)

Naast de tramlijnen zijn ook de metrolijnen in Praag verder verlengd. In de metrolijn C (de rode lijn) naar het noord-oosten van de stad is in de wijk Prosek een nieuw metrostation Strizkov gekomen. En dat is een juweeltje zeker in bouwkundig opzicht.

Het metrostation van buiten.


Het metrostation van binnen.
Patrik Kotas wilde niet dat het nieuwe metrostation eruit zou zien als een mollengat waardoor mensen door een tunnel moeten lopen. Het is ook niet de bedoeling, dat het op een stadszaal lijkt, waar het spoor wordt verbonden met de buitenruimte.
Bij dit metrostation laat hij zien dat een metrostation niet donker hoeft te zijn. Van buitenaf kan de metro gezien worden en daarnaast is er de speling van de kleuren vooral 's avonds en 's nachts.


Hier is er een grote integratie van het werk van Kotas in het openbaar vervoer: het metrostation met daarbinnen metrorijtuigen, die hij ook ontworpen heeft.
   

 
Mening van een deskundige:
Dit gebouw doet mij sterk denken aan Santiago Calatrava (Spanje) de constructeur-architect die ook de meest prachtige, vloeiende en "form follows function" architectuur maakt. Verguisd (onterecht!) én bewonderd.
Mij spreekt aan dat de vorm zuiver constructief is (constructieve overkapping). Meestal maken architecten eerst een ontwerp dat daarna door een constructeur wordt doorgerekend of "gered". Dat is zo knap van Calatrava, maar dus ook van Kotas (onthouden onthouden), dat de constructie het ontwerp ís.”

Voor een mooie avondfoto van dit metrostation klik hier
Voor een artikel dat gaat over de Barrandovtramlijn en dit metrostation klik hier (in Google-vertaling)
 
(Met dank aan Vlatka voor de Tsjechische vertaling en Dirkjan over de bouwkundige prestaties)